Sveicināti! Piedāvājam attālinātas apmācības dažādos kursos un semināros: angļu, vācu, latviešu valoda, mārketings, projektu vadība, mazā biznesa organizēšana, klientu apkalpošana, loģistika, komercdarbības pamati, 1C GRĀMATVEDĪBA, CorelDRAW Graphics, personas datu aizsardzība, JavaScript programmēšana, WEB risinājumi, Datorzinības, Word, Excel u.c.
*****************
Добро пожаловать! Предлагаем дистанционное обучение на различных курсах и семинарах: английский, немецкий, латышский, маркетинг, управление проектами, организация малого бизнеса, обслуживание клиентов, логистика, основы бизнеса, 1С БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, CorelDRAW Graphics, защита персональных данных, прогр аммирование JavaScript, WEB решения, Компьютерные курсы, Word, Excel и др.
*****************
27766277, 67432343 ≡ kontaktformadialogsabMessenger ≡ info@dialogs-ab.lv
****************
         
*****************
*****************
*****************