SIA "Dialogs AB" eMācību centrs (t.27766277, 67432343): eKursi, eSemināri, эКурсы, эСеминары

Izlaist pieejamie kursi

Pieejamie kursi

 • PROGRAMMAS TĒMAS:

  • Klientu apkalpošanas kultūra
  • Lietišķā latviešu valoda
  • Datorzinības un biroja tehnika
  • Lietišķā saskarsme un ētikas pamatprincipi
  • Lietišķā svešvaloda (angļu vai krievu)
  • Lietvedības pamati
  • Darba un vides aizsardzība
  • Darba un saistību tiesības
  • Pirmā palīdzība
  • Kvalifikācijas prakse
 • PROGRAMMAS TĒMAS:

  • Loģistikas pamati un loģistikas terminaloģija
  • Pamata loģistikas darbības veidi
  • Transporta un kravu pārvadāšanas noteikumi
  • Noliktavu loģistikas pamati
  • Tirgzinība un prečzinības pamati
  • Starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas
  • Lietvedība un Starptautisko normatīvo preču pavaddokumentu noformēšana
  • Uzņēmējdarbības pamati un komersanta darba organizācija
  • Grāmatvedība un materiālu plūsmas izmaksu analīze
  • Lietišķā saskarsme
  • Svešvaloda (angļu vai vācu) un profesionālā terminoloģija svešvalodā
  • Datorzinības
  • Darba un vides aizsardzība
  • Darba un saistību tiesības
  • Pirmā palīdzība
  • Kvalifikācijas prakse
 • PROGRAMMAS TĒMAS:

  • Projektu vadības galvenie aspekti (stratēģija, menedžments, organizācija, plānošana, izstrāde, budžets, cilvēkresursi, risku vadība, finansējuma piesaiste)
  • Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
  • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • PROGRAMMAS TĒMAS:
  • Praktiskā mārketinga pamati
  • Mārketinga pakalpojumu loģistika
  • Pārdošanas psiholoģija
  • Darba un vides aizsardzība
  • Pirmā palīdzība
 • PROGRAMMAS TĒMAS:

  • Priekšnoteikumi un motivācija personīgā biznesa uzsākšanai
  • Biznesa ideja un tās dzīvotspējas izvērtēšana
  • Biznesa plāns
  • Komercdarbība un tās tiesiskās formas
  • Saimnieciskās darbības tiesiskā statusa reģistrācija
  • Finanses
  • Likumdošana
  • Nodokļi un nodevas
  • Prasības grāmatvedības uzskaitei un lietvedībai
  • Marketinga pamati
  • Vadīšanas pamati
 • PROGRAMMAS TĒMAS:

  Ievads datorzinībās

  Tabulu veidošana un datu formatēšana. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus. Formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu labošanai. Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem. Datu analīzes veikšana un statistika. Apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas. Diagrammas. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem. Kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievade un apstrāde. Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem.

 • PROGRAMMAS TĒMAS:

  Izglītības procesa rezultātā izglītojamais papildina zināšanas par AGILE tipa projektu vadības teoriju, AGILE projekta organizāciju, metodēm un IT rīkiem. Kursu laikā izglītojamie ar simulācijas spēles palīdzību iegūst praktiskās zināšanas par SCRUM projekta dalībnieku lomām, par darbu sadalījumu iterācijās, par darba organizāciju iterācijas laikā un darbu ar projekta pasūtītāju. Pēc kursa pabeigšanas izglītojamais spēj strādāt AGILE tipa projekta komandā un spēj pildīt Product Owner lomu SCRUM projektos.

  • E-pakalpojumi Latvijā. Valsts iestāžu un pašvaldību elektroniskie pakalpojumi
  • E-pakalpojumu veidi 
  • E-pasta izveidošana un izmantošana
  • E-pakalpojumi (internetbankas izmantošana, e-komercijas izmantošana, SMS izmantošana u.c.) 
  • E-komunikācija (čats, diskusiju grupas, skype u.c.)
  • Informācijas meklēšana: ziņu portāli un informācijas iegūšanas iespējas; uzziņu portālu izmantošana. Interneta resursu lejupielāde un saglabāšana
  • Pašvaldību e-pakalpojumu izmēģinājums
  • E-paraksts un citas personas identifikācijas iespējas CV un vakanču portālu izmantošana
  • Praktiskie E-pakalpojumu pielietojumi, t.sk., NVA mājas lapas, t.sk., karjeras pakalpojumu sadaļas iespējas